Holdninger

Uddannelsesforbundets umiddelbare reaktion på regeringens forslag til finansloven for 2019.

Uddannelsesforbundets kongres og hovedbestyrelse har vedtaget en række politikker for arbejdet på forbundets områder.

Oversigt over de høringsvar Uddannelsesforbundet har indgivet i denne kongresperiode – dvs siden november 2014.

Principprogrammet for 2017-2020 blev godkendt på Uddannelsesforbundet kongres den 17.-18. november 2017.