Regeringen præsenterede torsdag den 30. august sit Forslag til finanslov for finansåret 2019 (FFL2019).
Finanslovforslaget bliver kaldt Større tryghed og mere nærvær

Uddannelsesforbundet mener

FAKTA: Regeringen reserverer 600 millioner kroner årligt til bedre uddannelser og et robust arbejdsmarked. De skal blandt andet bruges til at finansiere et kommende erhvervsuddannelsesudspil.
VI MENER: Det er fint, at regeringen afsætter penge til bedre uddannelser, men selv hvis erhvervsskolerne fik alle 600 millioner kroner, ville de stadig være økonomisk hårdt pressede. Alene på grund af omprioriteringsbidraget er erhvervsskolerne beskåret med 809 millioner kroner siden 2015 og derudover er de stærkt udfordrede på grund af et fald i aktiviteten, som har kostet skolerne cirka en milliard siden 2015. Det er fuldstændigt nødvendigt med penge til et seriøst kvalitetsløft.

FAKTA: Undervisningssektoren skal fortsat spare to procent om året. Det såkaldte omprioriteringsbidrag bliver nemlig fastholdt. I 2022 bliver en del af pengene - svarende til et års besparelser - tilbageført. Dog er det uvist, hvordan pengene bliver fordelt indenfor sektoren.  
VI MENER: Vi er dybt skuffede over, at omprioriteringsbidraget bliver fastholdt, og at vi skal vente til 2022, før der bliver tilbageført penge til sektoren. Det er en hån, når vi ser på, hvordan det går på skolerne. Det nytter ikke at kaste redningsvesten, når den nødlidende er druknet.

FAKTA: Forslaget indeholder ikke faste takster til danskundervisning af flygtninge og indvandrere.
VI MENER: Der er problematisk, at politikerne ikke tager ansvaret for at sikre god danskundervisning til flygtninge og indvandrere ved at fastsætte takster for undervisning på finansloven. I de seneste 11 år har vi oplevet, at mange kommuner systematisk og på regeringens opfordring udliciterer danskundervisning. Her bliver pris som regel vægtet over kvalitet, og det går ud over mulighederne for at levere tilfredsstillende undervisning.
 

FAKTA: FGU-skolerne får ikke finansieret et gratis måltid om dagen til eleverne.
VI MENER: Det er uforståeligt, at regeringen ikke ønsker at finansiere den kostforpligtelse, den selv var med til at vedtage med loven om FGU. Det giver rigtig god mening, at eleverne skal have et sundt, dagligt måltid, men det bliver svært for FGU-skolerne at løfte ambitionerne for den nye uddannelse, hvis det gratis måltid skal finansieres af undervisningstaksterne. Det drejer sig samlet set om cirka 70 millioner kroner om året.


FAKTA:
Finanslovsforslaget tilgodeser ikke AMU med blivende takster.
VI MENER: Det er utroligt kortsigtet af regeringen, at den ikke sikrer AMU en økonomisk ramme, der gør det muligt at langtidsplanlægge. Det er afgørende, for at AMU-udbyderne kan foretage de nødvendige investeringer og dermed tilbyde relevante efter- og videreuddannelser.

ønskeliste.jpg (1)

Forbundets forslag

Ved at sikre uddannelserne ordentlige vilkår får danskerne den bedste fremtid. Det mener Uddannelsesforbundet, der har foreslået seks emner til finansloven.

Uddannelsesforbundets 6 forslag

Uddannelsesforbundet om finanslovsforslaget

FAKTA: Omprioriteringsbidragets fjernes fra alle uddannelser
Vi mener:  Erhvervsskolerne er ramt af en giftig cocktail af øgede krav, faldende takster og færre elever. Faldet i elever har alene betydet, at skolerne har cirka en milliard kroner mindre nu end i 2015. Kravene, som skolerne skal leve op til, er imidlertid de samme.

FAKTA: 200 millioner kroner til erhvervsuddannelser
Vi mener: Erhvervsskolerne er ramt af en giftig cocktail af øgede krav, faldende takster og færre elever. Faldet i elever har alene betydet, at skolerne har cirka en milliard kroner mindre nu end i 2015. Kravene, som skolerne skal leve op til, er imidlertid de samme.

FAKTA: Madpakke til FGU
Vi mener: Erhvervsskolerne er ramt af en giftig cocktail af øgede krav, faldende takster og færre elever. Faldet i elever har alene betydet, at skolerne har cirka en milliard kroner mindre nu end i 2015. Kravene, som skolerne skal leve op til, er imidlertid de samme.

FAKTA: AMU får betaling for al undervisning
Vi mener: Erhvervsskolerne er ramt af en giftig cocktail af øgede krav, faldende takster og færre elever. Faldet i elever har alene betydet, at skolerne har cirka en milliard kroner mindre nu end i 2015. Kravene, som skolerne skal leve op til, er imidlertid de samme.

FAKTA: AMU får betaling for al undervisning
Vi mener: Erhvervsskolerne er ramt af en giftig cocktail af øgede krav, faldende takster og færre elever. Faldet i elever har alene betydet, at skolerne har cirka en milliard kroner mindre nu end i 2015. Kravene, som skolerne skal leve op til, er imidlertid de samme.