Uddannelsesforbundet udarbejder høringssvar til en lang række forslag til ændringer af love, bekendtgørelser og vejledninger, som har indflydelse på de almene og erhvervsrettede ungdoms- samt voksenuddannelser og sprogundervisning for indvandrere.

Høringssvar fra 2018

19.02.2018
Vejledningslov FGU 

LÆS HØRING
Høringssvar til vejledningslov FGU

Høringssvar fra 2017

Høringssvar fra 2016

14.12.16
Høring over ændring af bekendtgørelse om undervisning m.v. inden for FVU-bekendtgørelsen

LÆS HØRING:
Ændring af bekendtgørelse om undervisning m.v. inden for FVU-bekendtgørelsen

 

08.11.16
Høringssvar vedrørende høring over udkast til ny bekendtgørelse om forberedende voksenundervisning (FVU) og ny bekendtgørelse om ordblindeundervisning for voksne (OBU)

LÆS HØRING:
Udkast til ny bekendtgørelse om forberedende voksenundervisning (FVU) og ny bekendtgørelse om ordblindeundervisning for voksne (OBU)

 

28.10.16
Høring over bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

LÆS HØRING: Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

 

03.10.16
Høring om forslag til lov om ændring af lov om
produktionsskoler (Harmonisering af skoleydelses til SU-niveau
m.m.)

LÆS HØRING: Forslag til lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering af skoleydelses til SU-niveau m.m.) 

22.09.16
Høringssvar over lovudkast til ændring af lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeun-dervisning for voksne (FVU-tilbud for tosprogede mv.)

LÆS HØRING: lovudkast til ændring af lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeun-dervisning for voksne (FVU-tilbud for tosprogede mv.)

21.09.2016
Høringssvar over udkast til forslag til lov om de gymnasiale uddannelser

LÆS HØRING: Høring over udkast til forslag til lov om de gymnasiale uddannelser

23.06.2016
Høringssvar vedrørende ændring af bekendtgørelser på integrationsområdet

LÆS HØRING: Ændring af bekendtgørelser på integrationsområdet

17.05.2017
Høringssvar over udkast til ny bekendtgørelse om erhvervsgrunduddannelse (EGU)

LÆS HØRING: Udkast til ny bekendtgørelse om erhvervsgrunduddannelse (EGU)

07.04.2016
Høring over udkast til Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning
til udenlandske børn og unge

LÆS HØRING: kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til udenlandske børn og unge

29.03.2016

Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser mv.

LÆS HØRING: Ændring af bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser m.v

23.02.2016
Høringssvar til bekendtgørelse om indfødsretsprøven 2015 og bekendtgørelse om medborgerskabsprøve

LÆS HØRING: Indfødsretsprøven 2015 og bekendtgørelse om medborgerskabsprøven 

Høringsvar fra 2015

13.11.2015
Høring overudkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om optaget på kostafdelinger og om betaling og kost og logi ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

LÆS HØRRING: Optag på kostafdelinger

21.10.2015
Høringssvar til Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenundersining m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og visse andre love på Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings område (Tilskud til fjernundervisning m.v.)

LÆS HØRING: Ændring af love om uddannelsesinstitutioner

14.10.2015
Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser

LÆS HØRING: Deltagerbetaling for voksenuddannelse mm

02.09.2015
Høringssvar af udkast til bekendtgørelse om dansktillæg til integrationsydelsesmodtagere. Uddannelsesforbundet fastholder kritik af loven.

LÆS HØRING: Dansktillæg til integrationsydelsesmodtagere

03.08.2015
Høringssvar vedrørende lovforslag nr. L2 om indførelse af en integrationsydelse, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v.

LÆS HØRING: Indførelse af en integrationsydelse 

 

09.04.2015
Høring vedr. forslag til lov om ændring af integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

LÆS HØRING: Ændring af integrationsloven

Høringssvar fra 2014

01.12.2014
Høring over udkast til ny bekendtgørelse om deltagerbetaling ved erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

LÆS HØRING: Deltagerbetaling ved erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

01.12.2014
høring over udkast til bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

LÆS HØRING:  Godtgørelse og tilskud til befordring

19.12.2014
Høring over udkast til to bekendtgørelser vedrørende eux. I forhold til de tekniske eux-forløb finder Uddannelsesforbundet, at det er vigtigt, der arbejdes med at udvikle flere særlige eux-fag, der har sit afsæt i erhvervsuddannelserne og dermed får et praksisnært indhold.

LÆS HØRRING: Eux

01.12.2014
Høring over bekendtgørelse om ændring af SU-bekendtgørelsen

LÆS HØRING: Ændring af SU-bekendtgørelsen