Uddannelsesforbundet er et fællesskab af medarbejdere, der udfører pædagogisk arbejde på institutioner for unge og voksne.  
Medlemmerne er lærere, vejledere og konsulenter, som overvejende arbejder på almene og erhvervsrettede uddannelser og på sprogcentre.

Uddannelsesforbundet er et forbund i vækst, og har for tiden ca. 10.500 medlemmer fordelt på ca. 9.500 erhvervsaktive medlemmer og ca. 1.000 seniorer.

Omkring halvdelen af medlemmerne underviser på erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner. De er typisk faglærte håndværkere med en pædagogisk videreuddannelse. Den anden halvdel er ansat på forskellige offentlige og private uddannelsesinstitutioner.

 • EUD
 • AMU-centre (arbejdsmarkedsuddannelser)
 • Produktionsskoler
 • Designskoler
 • Erhvervsakademier
 • Forsvaret
 • Landbrugsskoler
 • Maritime uddannelser
 • SKT (skoler for klinikassistenter og tandplejere)
 • TAMU-centre (Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser)
 • VUC (AVU, FVU, ordblindeundervisning - OBU)
 • Sprogcentre – kommunale og private
 • Daghøjskoler og oplysningsforbund
 • Ungdomsskoler
 • Beskæftigelsesområdet og UU-vejledning
 • Mindre private uddannelsesinstitutioner - fx Hans Knudsens Instituttet og TvGlad