Retningslinjer

Uddannelsesforbundets vedtægter regulerer medlemmernes rettigheder og pligter samt forbundets struktur.

Regler for honorarer og fratrædelsesordninger for hovedbestyrelsesmedlemmer og frikøb af hovedbestyrelsesmedlemmer og sektionsformænd.

Uddannelsesforbundet er repræsenteret i en række råd, udvalg, bestyrelser og andre organer i ministerier, institutioner og organisationer.

Hvis du som medlem, tillidsrepræsentant eller HB-medlem deltager i Uddannelsesforbundets mødevirksomhed, vil forbundet i nogle tilfælde godtgøre dine transportomkostninger.

Uddannelsesforbundets behandling af personoplysninger