Struktur og demokrati

Uddannelsesforbundet afholdte repræsentantskabsmøde onsdag den 23. maj 2018

Kongressen blev holdt den 17. og 18. november 2017

Find oversigter over, hvordan forbundet og sekretariatet er bygget op, og hvordan medlemmerne er organiseret.