Struktur og demokrati

Uddannelsesforbundet afholder repræsentantskabsmøde den 10. april i Odense

Kongressen blev holdt den 17. og 18. november 2017

Find oversigter over, hvordan forbundet og sekretariatet er bygget op, og hvordan medlemmerne er organiseret.