OBU- og FVU-sammenslutningen

Bestyrelsen

Eva Jahnsen

Formand

Gitte Boe

Næstformand

Charlotte Rye

Sekretær

Mette Bjerge

Kasserer

Katrine Damgaard Øst

1. suppleant

Lone Merling

2. suppleant

Kurser og generalforsamlinger

OBU- og FVU-sammenslutningen afholder generalforsamling hvert 2. år. 
Næste generalforsamling afholdes den 20.-21. september 2018.

Program for dageneTilmeld dig 

OBU-FVU-sammenslutningens vedtægter

Dagsorden for generalforsamlingen den 20.-21. september 2018:

1. Valg af dirigent og referant

2. Vedtagelse af forretningsorden

3. Bestyrelsens beretning

4. Regnskab

5. Indkomne forslag

6. Fastsættelse af kontingent

7. Valg af formand

8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen

10. Valg af 1-2 kritiske revisorer og 1-2 revisorsuppleanter

11. Eventuelt

Referat af generalforsamlingen afholdt den 22. september 2016 

Referat

Vi er faglig sammenslutning under Uddannelsesforbundet, hvor alle med interesse for området kan blive medlem.

Kære medlem af Uddannelsesforbundet.

Vi er en faglig sammenslutning under Uddannelsesforbundet, hvor alle med interesse for området kan blive medlem.

Som det fremgår af vedhæftede pjeceer vi et bindeled mellem dig og Uddannelsesforbundet, når det gælder faglige og pædagogiske problemstillinger, der har indflydelse på dine arbejdsforhold.

Vær med i et større fællesskab omkring OBU og FVU!

Tilmeld dig: info@uddannelsesforbundet.dk  (HUSK navn, samt medlemsnr. eller cpr.nr.)

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Nyhedsbreve  OBU- og FVU

Nyhedsbrev nr. 2Nyhedsbrev nr. 1

Pædagogisk sammenslutning

Bestyrelsen

Henrik Kudahl

Steen R. Larsen

kasserer

Rasmus Gravesen

Ulla Vigh

Formand

Pjece - Pædagogisk sammenslutning

Pædagogisk sammenslutning (Sektionen for ansatte ved Oplysningsforbund og Daghøjskoler) har en pjece som fortæller mere om hvem de er.

I pjecen kan du finde praktiske oplysninger om sammenslutningen samt formål og du kan læse om bestyrelsens arbejde.

Pjece

sammenhold.jpg

Generalforsamling i pædagogisk sammenslutning

Sidste generalforsamling i pædagogisk sammenslutning blev afholdt den 28. september 2017. 

Skriftlig beretning

Forbundets arrangementer på dit område

  • Forbundets møder
  • Kurser og konferencer
  • Møder
  • TR-uddannelse
Briller

Kursusmaterialer

Vi har samlet alle oplæg og andet materiale fra afholdte kurser listet efter den dato, hvor kurset blev afholdt. 

Kursusmaterialer

+__IndexType:arrangement