Bestyrelsen

Jørgen Fick Andersen

Formand

Tlf: 20 65 20 74

Ebba Charlotte Rye

Næstformand

Mob: 28 71 55 55

Aksel Lindballe

Kasserer

Mob: 21 53 03 64

Pernille Helena Rasmussen

Bestyrelsesmedlem

Mob: 30294466

Jenny Petersen

Bestyrelsesmedlem

Mob: 27 59 15 17

Finn Milling

Bestyrelsesmedlem

Mob: 25 14 96 87

Thea Lund Holst

Bestyrelsesmedlem

Mob: 26 13 25 64

Generalforsamling

Information om kommende og sidst afholdte generalforsamling.

Resolution vedtaget på den seneste generalforsamling 29. september 2017

STOP MENINGSLØS AKTIVERING!

Generalforsamling i regionsklubberne

Generalforsamlingen i region Syddanmark blev afholdt den 15. maj 2017 - og i region Hovedstaden den 4. april 2017

Sektionens blad FOKUS

Bladet FOKUS bliver udgivet af Uddannelsesforbundet - sektionen for lærere i dansk som andetsprog to gange om året.

Seneste blad FOKUS nr. 70, juni 2018

Hovedtemaet for artiklerne er fastholdelse af faglighed og kvalitet i undervisningen i en tid, hvor økonomien strammes. Der er både teoretiske overvejelser om, hvad god undervisning er og konkrete bud på undervisningspraksis. 

Bidrag modtages gerne

Hvis du har skrevet en artikel, som du gerne vil have i bladet, så send en mail til fokus.dansk@gmail.com. Vi modtager gerne bidrag. 
 

Kontingent

På kontingentopkrævningen optræder der et beløb, der går til udgifter i forbindelse med sektionens arbejde. En del af beløbet går direkte til sektionen og en del går videre til regionen (der kan lade en del gå videre til klubberne).

Sektionskontingent er 34 kr. pr. måned. Regionskontingentet varierer så nogle regioner opkræver 35 kr. og andre opkræver 20 kr.

Kontingentet til sektion og region opkræves sammen, således:

sektionen for lærere i dansk som andet sprog (region Hovedstaden) 69,00 pr. måned
sektionen for lærere i dansk som andet sprog (region Sjælland)  54,00 pr. måned
sektionen for lærere i dansk som andet sprog (region Syd)  69,00 pr. måned
sektionen for lærere i dansk som andet sprog (region Midt)  54,00 pr. måned
sektionen for lærere i dansk som andet sprog (region Midt)  54,00 pr. måned
sektionen for lærere i dansk som andet sprog (region Nord) 54,00 pr. måned


De 34 kr. til sektionen dækker de af sektionsbestyrelsens aktiviteter, der ligger ud over en række centralt betalte møder i bestyrelsen og med medlemmerne.

Det er frikøb til bestyrelsesmedlemmer med særlige opgaver som formand, næstformand, kasserer, formand f. pædagogisk udvalg etc. Det er frikøb til pædagogisk udvalgs møder, og det financierer redaktionen og udgivelsen af Fokus (vores pædagogiske flagskib).

Det kan være Ad hoc opgaver besluttet i bestyrelsen, f. eks. sidst et arbejdstidsudvalg. Næstformanden laver i øjeblikket opsøgende arbejde i forhold til evt. medlemmer fra nye aktører på området.

Læs referaterne fra bestyrelsesmøderne på sektionens hjemmeside. De giver et godt billede af den mangfoldighed af opgaver, som bestyrelsen beskæftiger sig med.

Regionskontingent er fastlagt på regionernes generalforsamlinger og derfor forskellige. Disse midler dækker typisk 4 årlige regionsmøder, der især fungerer som netværksmøder for den enkelte tillidsmand.

Her møder den lokale tillidsmand sine TR-kollegaer og kan udveksle erfaringer, ideudveksle og holde sig opdateret indenfor området.

Herudover støttet regionen de lokale klubber økonomisk.

Vedtægter

Vedtaget på generalforsamlingen d. 1. oktober 2008 med senere ændringer på hovedbestyrelsesmødet d. 20. maj 2014 (inkl. konsekvensrettelse efter kongressen d. 14-15. november 2014).

Læs vedtægterne

Forbundets arrangementer på dit område

+__IndexType:arrangement +(category:"forbundets møder" category:"kurser og konferencer" category:"møder" category:"tr-uddannelse" ) +(types:"Sprogcentre" ) 
  • Forbundets møder
  • Kurser og konferencer
  • Møder
  • TR-uddannelse
Briller

Kursusmaterialer

Vi har samlet alle oplæg og andet materiale fra afholdte kurser listet efter den dato, hvor kurset blev afholdt. 

Kursusmaterialer