Kontingent

Hvor meget du skal betale i kontingent til Uddannelsesforbundet afhænger af flere ting. Bl.a. hvor du er ansat. Her kan du se de forskellige satser.

Som udgangspunkt består kontingentet til Uddannelsesforbundet af et grundkontingent og et kontingent til en forening, en sektion eller en gruppe.

Som nyt medlem har du mulighed for at få op til tre måneders gratis medlemskab fra det tidspunkt, du bliver ansat i et job inden for Uddannelsesforbundets faglige område.