Kontingentet består af forskellige dele, og størrelsen på beløbet varierer alt efter, hvor du er ansat, om du arbejder på deltid eller ej, og om du er i beskæftigelse eller er ledig.

I skemaet herunder kan du se en oversigt over kontingenternes størrelse.

Nedenstående kontingentsatser er pr. 1. januar 2018

Månedligt kontingent til Uddannelsesforbundet

Ansættelsesområde
Pris

EUD og AMU

Fuld tid

442 kr + ca. 80 kr til forening

Halv tid eller mindre

221 kr + ca. 80 kr til forening

Ledig

221 kr + ca. 80 kr til forening

  • Produktionsskoler
  • VUC
  • Sprogcentre
  • Oplysningsforbund og daghøjskoler
  • Beskæftigelsesområdet og UU
  • Ungdomsskoler mv.

Fuld tid

531 kr + mellem 45 og 69 kr til sektionen

Halv tid eller mindre

Mellem 266 kr + mellem 45 og 69 kr til sektionen

Ledig

Mellem 221 + mellem 45 og 69 kr til sektionen

Læs mere om, hvordan dit kontingent er sammensat:
EUD og AMU Produktionsskoler, VUC, sprogcentre, oplysningsforbund og daghøjskoler, beskæftigelsesområdet og UU, ungdomsskoler mv.


Kontingentsatser for seniorer

Når du går på pension, kan du blive del af et fagligt fællesskab i Seniorgruppen. Det kræver, at du ikke arbejder, og at du blev medlem af forbundet, inden du gik på pension.

Tidligere ansættelsesområde
Pris pr. kvartal

EUD (DTL)

 

 

Hvis du modtager mere pension end folkepension og ATP : 139 kr

Hvis du kun modtager folkepension og ATP: 90 kr

AMU (LVA)

 

Hvis du modtager mere pension end folkepension og ATP: 109,75 kr

Hvis du kun modtager folkepension og ATP: 59,75 kr

Produktionsskoler, VUC, sprogcentre, oplysningsforbund og daghøjskoler, beskæftigelsesområdet og UU, ungdomsskoler mv. (LVU)

 

Hvis du modtager mere pension end folkepension og ATP: 196 kr

Hvis du kun modtager folkepension og ATP: 58,50 kr