Uddannelsesbladet

Uddannelsesbladet bringer nyheder, baggrund og perspektiv på udvikling og tendenser i de erhvervsrettede og almene uddannelser for unge og voksne.

10.09.2018
  • Uddannelsesbladet

Eksperter: Virtual Reality kan hjælpe eksamensangste

3D-film af eksamenssituationer skal afhjælpe eksamensskræk.

07.09.2018
  • Uddannelsesbladet

Erhvervsskole-elever til lærerne: Kvit ordet rygepause

Langt flere erhvervsskole-elever end eksempelvis gymnasieelever ryger. Men erhvervsskole-eleverne vil gerne have hjælp til at kvitte smøgerne og efterlyser, at lærerne går foran som gode rollemodeller.

23.08.2018
  • Uddannelsesbladet

Nyt udspil til kvalitet på danskuddannelserne

Uddannelsesforbundet vil gerne hjælpe de kommuner, der er usikre på, hvad kvalitet er, når de skal vælge udbyder af danskuddannelse. Derfor har forbundet udarbejdet nogle kvalitetsparametre, som kommunerne kan lade sig inspirere af til deres udbudsmateriale.

07.06.2018
  • Uddannelsesbladet

Når arbejdet bærer ulige-lønnen i sig selv

Står du ansigt til ansigt med eleven eller kursisten, udløser arbejdsopgaven sjældent samme løntillæg, som hvis du løser mere administrative opgaver. Da kvinder ansat på offentlige arbejdspladser ofte påtager sig kontakten til borgerne, kan det skabe løn-skævhed mellem kønnene. Og kvinder får fortsat mindre i løn end mænd, siger køns- og arbejdslivsforsker.

04.05.2018
  • Uddannelsesbladet

Bortvist for at blive væk fra jule-banko

En lærer blev fyret uden varsel med kun få dage til juleaften, fordi hun ikke var taget med til jule-banko. Der var fejl på begge sider i sagen, men bortvisning og fyring var for alvorlig en sanktion, så sagen er endt med forlig, som Uddannelsesforbundet indgik på vegne af læreren.

09.03.2018
  • Uddannelsesbladet

Forandringer takles dårligt

Offentlige lederes takling af store organisationsændringer har afgørende betydning for medarbejdernes trivsel. Men generelt får lederne dumpekarakter på dette punkt i en ny stor FTF-undersøgelse. Hvorfor? Det har vi spurgt eksperter om.

29.01.2018
  • Uddannelsesbladet

Markant stigning i fyringer af lærere

Der er sket en fordobling af antallet af afskedigelsessager på Uddannelsesforbundets områder de seneste tre år sammenlignet med de tre foregående. Især EUD- og AMU-lærerne er hårdt ramt, viser optælling.

26.01.2018
  • Uddannelsesbladet

Disse elever har sværest ved at blive stoffri

En stor del af de unge fra produktionsskolerne, erhvervsskolerne og VUC har et stort dagligt forbrug af rusmidler, men er også blandt de unge, som har sværest ved at blive stoffri, viser undersøgelse.

15.12.2017
  • Uddannelsesbladet

Sygedagpengeloven: Ophæv tidsbegrænsningen

Afskaf den snævre tidsbegrænsning på 22 uger, der blev indført med reformen af sygedagpengesystemet i 2014. Den fører kun dårligt med sig. Især når det gælder de mere usynlige og tidsubestemte sygdomme, lyder det fra både Uddannelsesforbundet og FTF.

06.11.2017
  • Uddannelsesbladet

Danskuddannelse på tilbud

I den nye lov om mere erhvervsrettet danskuddannelse for voksne udlændinge præciseres det, at kommunerne kan sætte denne undervisning i udbud. Samtidig er refusionsreglerne ændret markant. Det har sat gang i den helt store udbudsrunde, hvor fokus er på pris. Flere frygter for kvaliteten.