Uddannelsesforbundets synspunkter

Du kan sortere nyhederne efter emner og dato.

Nyhedstype
Emneord
Måned
År
31.08.2018
  • Vi mener

Formand: Kæmpe svigt fortsat at spare på uddannelse

Fuldstændig forrykt, at regeringen bliver ved at spare på en sektor, som i forvejen er i knæ. Kontant udmelding fra Uddannelsesforbundets formand til det finanslovsforslag, regeringen fremlagde torsdag.

30.08.2018
  • Vi mener

Fint med penge til erhvervsskoler – men utilskrækkeligt

Det er godt og tiltrængt, at regeringen tilgodeser erhvervsskolerne med en økonomisk saltvandsindsprøjtning. Men med fastholdelsen af omprioriteringsbidraget til 2022 er det meget tvivlsom, at det er nok til at holde hånden under erhvervsskolerne, advarer Uddannelsesforbundet.

22.06.2018
  • Vi mener

Uddannelsesforbundet: Takstsystemet til sprogundervisningen skal ændres

Næstved Kommune vil sagsøge Næstved Sprog- og Integrationscenter og beskylder centret for svindel med test. Men det er også systemet med afregning af danskuddannelserne, der bør komme på anklagebænken, mener Uddannelsesforbundet.

07.06.2018
  • Vi mener

FGU-finansiering på bekostning af andre uddannelser

Forberedende grunduddannelse (FGU) skal blandt andet finansieres af penge, der nu er målrettet AMU, AVU og andre uddannelser. Uholdbart og skuffende lyder det fra Uddannelsesforbundet.

29.05.2018
  • Vi mener

FGU er vedtaget: Forbundets reaktioner og fingeraftryk

Danmark får et nyt undervisningstilbud næste sommer. Det står klart, efter at Folketinget har vedtaget loven om den nye forberedende grunduddannelse. Uddannelsesforbundet hilser uddannelsen velkommen og roser politisk lydhørhed. Men der er også fortsat plads til forbedringer.

25.04.2018
  • Vi mener

Vi forhandler fortsat for at undgå storkonflikt

Der forhandles fortsat for at opnå et forlig om en ny overenskomst for størstedelen af de offentlige ansatte. Uddannelsesforbundet står sammen med de øvrige FTF-organisationer og akademikerne i AC for at opnå tilfredsstillende resultater i både stat, regioner og kommuner.

24.04.2018
  • Vi mener

De daglige supportere giver et boost

Hvis OK-forhandlerne i Forligsinstitutionen undervejs i maraton-forhandlingerne skulle have været i tvivl om, hvorvidt det hele er kampen værd, kunne de blot kaste et blik ud af vinduerne: Her har der været daglig og døgnlig opbakning fra en bred og blandet kreds af folk, der støtter op – også om lærernes arbejdstid.

18.04.2018
  • Vi mener

Hanne Pontoppidan: Udsættelse af konflikt skal bruges fornuftigt

Tidlig onsdag morgen valgte forligsmand Mette Christensen at give arbejdsgivere og arbejdstagere 14 dage mere til at finde hinanden. Dermed er strejken udsat til 6. maj og lockouten til 12. maj.

09.04.2018
  • Vi mener

Brugerbetaling i Folketinget

Uddannelsesforbundet har haft foretræde for Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg om brugerbetalingen på sprogundervisning. SF’eren Holger K. Nielsen har efterfølgende rejst et paragraf 20-spørgsmål om samme emne.

03.04.2018
  • Vi mener

OK18: Der forhandles stadig

Forligsmanden har udskudt konflikten, men et forlig lader stadig vente på sig. Det betyder, at alt stadig kan ske i den kommende tid, og at en konflikt stadig kan bryde ud med kort varsel.